Informace o restauraci

18. a 19. století


V letech 1713-15 – hostinský Josef Soukup. V roce 1825 – Jan Hofman, pololáník a hostinský. Po jeho smrti se Jan Pelc oženil s pozůstalou vdovou Marií, poněvadž nebylo dědiců mužských a dcera Marie byla provdána do Ivančic. Potom koupil vše pan Josef Kavalec. Roku 1795 a r. 1850 vyhořely chlévy patřící k č.1 (nyní č.p. 59 a 145.) K hostinci v té době patřily i velké pozemky okolo Rapotic. Na to byl hostinec prodán panu Pelíškovi, který pozemky rozprodal. Měřice stála asi 80 zlatých a hostinec koupila obec.
Hostinec se obci nevyplácel, a tak ho prodala v roce 1884 Jakubu Harákovi z č.p.2. V roce 1892 ho prodává Josefu Braunovi, hostinskému. Tomu se též moc nedaří a tak rozprodává zbylé pozemky a hospodářství i dům č. 20 (patřící k č. 1) který záměnou prodal Jakubu Harákovi, který vlastnil chlévy č. 59 od č.1.

První republika a Protektorát

V nájmu zde působil v roce 1907 pan Všianský, po něm pan Flidr, který zde působil do roku 1909, tehdy pod názvem „U bílého koně“ (odtud pochází logo naší restaurace). Po smrti Josefa Brauna v roce 1920 prodala manželka Josefa Braunová hostinec Janu Irovskému, hostinskému z Trnavy u Třebíče. Ten pak prodal hostinec v dražbě spolu s bufetem za 140.000,- kč Josefu Rambouskovi, který se nastěhoval 8. března 1933. Hostinec, který byl ve zcela nevyhovujícím stavu, opravil. Např. v roce 1934 musel dát novou střechu nad celým hostincem (viz dochované doklady). Vydělané peníze musel znovu a znovu investovat do oprav. Tyto opravy trvaly až do roku 1948, kdy o svůj majetek přišel.

Po navrácení majetku

Po roce 1990 byl hostinec vrácen majiteli ve zcela zničeném stavu. V roce 1994 dochází k celkové opravě pohostinství ve spodní části – výčepu. Na jaře 1997 dochází k úpravě dvora a vybudování venkovního posezení s krbem (možnost opékání selat) a výčepem. Horní část, rovněž ve velmi špatném stavu, byla zakoupena 24. 7. 1997. Ještě v témže roce dochází k celkové opravě pro účely restaurace, zde se podařilo uchovat původní krásně klenuté stropy. Ty jsou v celém domě, mimo výčepu, kde spadly po ostatkové zábavě roku 1930 po neodborném stavebním zásahu.

Naše starodávné sklepení se svojí stálou teplotou a celé chlazené vedení až k výčepu,(pivo nemůže zteplat ani ve vedení i když není odběr !! - teplota ve vedení nepřesáhne 6°C a tím se nemohou vytvářet nežádoucí bakterie. Jedná se o nejmodernější technologii čepování piva) bez ohledu na roční období, které se v tomto bezkonkurenčním prostředí dobře vyleží a stáčí se z čistého výčepního zařízení s pravidelnou desinfekcí, - pak má tu nejlepší chuť !!!